7 Bērnu drošība Aksesuāri visiem transportlīdzekļiem

Bērnu sēdeklītis
Bērnu sēdeklītis

2 184 684

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis BABY-SAFE ISOFIX base
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis BABY-SAFE ISOFIX base

1 670 734

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis BABY-SAFE plus
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis BABY-SAFE plus

1 670 717

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis DUO plus ISOFIX
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis DUO plus ISOFIX

1 448 154

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis Safefix Plus
Britax Römer® Bērnu sēdeklītis Safefix Plus

1 754 966

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Britax Römer®* Bērnu sēdeklītis KIDFIX
Britax Römer®* Bērnu sēdeklītis KIDFIX

1 581 116

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
RECARO* Bērnu sēdeklītis Young Profi plus
RECARO* Bērnu sēdeklītis Young Profi plus

1 805 260

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas

* Noteiktie piederumi ir rūpīgi atlasīti trešo personu piegādātāju firmas piederumi, un tiem var būt atšķirīgi garantijas nosacījumi, kuru sīkāku informāciju var iegūt no sava Ford pārstāvja. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc. un jebkuru šo preču zīmju izmantošanu, ko veic Ford Motor Company, ir saskaņā ar licenci. iPhone/iPod vārdiskā zīme un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to īpašnieku īpašnieki.


Nosacijumi atteikumiem

Ford nepārtraukti attīsta un pilnveido savu produkciju. Atbilstoši šīm izmaiņām, Inchcape Motors Latvia ir tiesības veikt izmaiņas šajā lapā publicētajās transportlīdzekļu specifikācijās, krāsās un cenās. Šī lapa satur informāciju kā par Ford, tā arī citu piegādātāju produkciju. Papildus aprīkojuma uzstādīšana var ietekmēt jūsu transportlīdzekļa degvielas patēriņu. *Citu piegādātāju produkcijai var būt atšķirīgi garantijas noteikumi, ar kuriem jūs varat iepazīties, nospiežot garantijas ikonu pie attiecīgā produkta, vai interesējoties pie Ford autorizētā pārdevēja. Bluetooth ® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Ford Motor Company ir licence. iPhone/iPod vārdiskas preču zīmes un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.