3 "Slēpju un sniega dēļu turētāji" Aksesuāri visiem transportlīdzekļiem

Thule®* Slēpju un sniega dēļu turētāji SnowPack 7325
Thule®* Slēpju un sniega dēļu turētāji SnowPack 7325

2 318 742

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Thule®* Slēpju un sniega dēļu turētāji SnowPack 7326
Thule®* Slēpju un sniega dēļu turētāji SnowPack 7326

2 117 636

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas
Thule®* Slēpju un sniega dēļu turētāji Xtender 739
Thule®* Slēpju un sniega dēļu turētāji Xtender 739

1 513 395

Skatīties līdzīgu modeli
Skatīt detaļas

* Noteiktie piederumi ir rūpīgi atlasīti trešo personu piegādātāju firmas piederumi, un tiem var būt atšķirīgi garantijas nosacījumi, kuru sīkāku informāciju var iegūt no sava Ford pārstāvja. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc. un jebkuru šo preču zīmju izmantošanu, ko veic Ford Motor Company, ir saskaņā ar licenci. iPhone/iPod vārdiskā zīme un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to īpašnieku īpašnieki.


Nosacijumi atteikumiem

Ford nepārtraukti attīsta un pilnveido savu produkciju. Atbilstoši šīm izmaiņām, Inchcape Motors Latvia ir tiesības veikt izmaiņas šajā lapā publicētajās transportlīdzekļu specifikācijās, krāsās un cenās. Šī lapa satur informāciju kā par Ford, tā arī citu piegādātāju produkciju. Papildus aprīkojuma uzstādīšana var ietekmēt jūsu transportlīdzekļa degvielas patēriņu. *Citu piegādātāju produkcijai var būt atšķirīgi garantijas noteikumi, ar kuriem jūs varat iepazīties, nospiežot garantijas ikonu pie attiecīgā produkta, vai interesējoties pie Ford autorizētā pārdevēja. Bluetooth ® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Ford Motor Company ir licence. iPhone/iPod vārdiskas preču zīmes un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.